zjistit více

Zdraví
a Bezpečnost

Uklízení města chrání veřejné zdraví a eliminuje rizika z nebezpečných odpadků.

Estetický Vzhled
a Turismus

Čisté město přitahuje turisty a zvyšuje estetickou hodnotu, což může přinést ekonomické přínosy.

Odpovědnost
k planetě

Správné uklízení a nakládání s odpadem chrání životní prostředí a podporuje udržitelný rozvoj.

Sběrný dvůr Most - ul. Zahradní

Sběrný dvůr je místo určené městem, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé skladování (shromažďování) jednotlivých složek odpadů vytříděných z komunálního odpadu.

Články o třídění odpadů

Nelegální černé skládky

Nejsou dobré pro okolí.

Vedle toho, že jsou černé skládky mimořádně nevzhledné, je jejich hlavním problémem riziko úniku nebezpečných látek do životního prostředí.

Jak se jim vyhnout?

Každý občan města Mostu může bezplatně využít služeb sběrného dvora (např. pro odvoz neskladného odpadu, nebezpečných odpadů, vysloužilé elektroniky apod.) a míst zpětného odběru vybraných výrobků a prodejců (např. baterie, zářivky, pneumatiky apod.)

Kam nahlásit černé skládky?

Využít můžete bezplatnou linku Technických služeb města Mostu +420 800 444 488 nebo aplikaci Mobilní rozhlas.

Mobilní rozhlas

Munipolis

Na nástěnce najdete zprávy, které oficiálně publikuje Most. Jde nejen o informace zveřejněné přímo v síti MUNIPOLIS, ale také aktuality z webových stránek, články z tištěných zpravodajů, posty ze sociálních sítí a dalších zdrojů.

Rozmístění velkokapacitních kontejnerů

Jedná se o mimořádně velké nádoby na odpad, do kterých je možné umístit odpad, který nepojmou standardní 1100l popelnice.

Do velkokapacitních kontejnerů PATŘÍ:

objemný odpad – odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob, např. zbytky dřevěných obalů, nábytek, koberce, linolea, staré lyže, kola, umyvadla a WC mísy, textilní materiál aj.

Do velkokapacitních kontejnerů NEPATŘÍ:

biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (bioodpad) – listí, tráva Není povoleno odkládat: stavební odpad, elektroniku (lednice, televizory a počítačové monitory, zářivky a výbojky), autobaterie, jiné nebezpečné odpady.

Odpadkové koše na psí exkrementy

Další službou pro zpříjemnění života občanů, zejména pejskařů, je skutečnost, že do parků města Mostu, kam chodí občané venčit své čtyřnohé mazlíčky, byly zkušebně naistalovány odpadkové košena psí exkrementy.

Často kladené dotazy

Kam se starou pneumatikou?
Přezuli jste své auto a nevíte co se starými a nepotřebnými pneumatikami? Určitě se nevyplatí je odvézt do nejbližšího lesa, nebo je pohodit v příkopu u cesty. Poradíme Vám co s nimi, aniž byste zatížili životní prostředí.
*
Stříkačky s jehlami do kontejneru nepatří.
Injekční stříkačky a jehly jsou nebezpečný odpad a nepatří do běžných kontejnerů ani mezi plasty. Správné odbourání zahrnuje odevzdání v zdravotnických zařízeních, jako je lékař nebo speciálně vybavené lékárny v Mostě. Ostré předměty by měly být předány v tlustostěnném obalu, jako je PET lahev. Pokud naleznete injekční stříkačku ve veřejném prostoru, zavolejte Městskou Policii Most na linku 156.
*
Kam patří použitý olej z auta? Jedině do sběrného dvora.
Nevíte, co použitým motorovým olejem? Tak tedy - opravdu ne pohodit do přírody. Existuje vhodnější způsob, který je zadarmo, uložení i likvidace vás nic nestojí a nevystavujete se riziku, že vám někdo uloží velmi tučnou pokutu. Odevzdejte ho ve sběrném dvoře.
*

Blokové čištění komunikací

Probíhá průběžně od druhé poloviny května do konce října podle harmonogramu. Cílem je důkladný úklid každé lokality, odplevelení chodníků, snížení prašnosti, odstranění naplavenin, vyčištění vpustí atd.

Více informací o blokovém čištění můžete najít na webových stránkách Technických služeb města Mostu.

Nenašli jste odpověď na Vaší otázku?
Máte nějaké připomínky?